Palivové dřevo

Prodejem štípaného palivového dřeva se zabýváme po celý rok. Standardně máme připraveno 30 cm, ale štípeme od 25 cm do 50 cm. Palivové dřevo je možné dodat v BIG BAGU, na paletách nebo v kontejnerech. Také je možný osobní odběr na pile v Pardubicích.

Nabízíme

Měkké jehličnaté dřevo - smrk, borovice, modřín

Měkké listnaté dřevo - topol, olše a ostatní listnaté dřeviny

Tvrdé listnaté dřevo - dub, buk, habr, jasan

Výhody palivového dřeva

Na rozdíl od ostatních zdrojů paliva je palivové dřevo vysoce výhřevné, nezatěžuje životní prostředí a zároveň je finančně výhodné, proto je také v současné době velmi žádané. Při topení v krbu navozuje jedinečnou a hřejivou atmosféru, proto se také často využívá jako doplňkový zdroj tepla při topení plynem nebo elektřinou.

Rozdíl mezi tvrdým a měkkým palivovým dřevem

Základní rozdíl mezi tvrdým a měkkým palivovým dřevem spočívá v rychlosti vzplanutí a délce hoření. Měkké dřevo vzplane rychle, je tedy ideální v případě, že je potřeba rychle vytopit prostor. Oproti tomu dřevo tvrdé vzplane za delší dobu, ale hoří pomalu a tím pádem udržuje teplotu po dlouhou dobu.

Výhřevnost

Výhřevnost se udává v MJ/m3 nebo MJ/kg. Tento údaj zobrazuje kolik tepla lze získat. Obecně se dá říct, že čím tvrdší je dřevo, tím je jeho výhřevnost vyšší. Výhřevnost palivového dřeva je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí, ale je mnohem ekologičtější.

Skladování palivového dřeva

Suché dřevo rychleji vzplane a je poté nižší spotřeba. Je tedy důležité, aby bylo dřevo
skladováno v suchu ideálně kůrou dolů, dál od jakékoliv zdi a nejlépe 20 cm nad zemí, aby nenavlhlo. Také je třeba zajistit, aby dřevem neustále proudil vzduch.

SORTIMENT
Měkké štípané dřevo
Tvrdé štípané dřevo – buk sypaný
Tvrdé štípané dřevo – buk rovnaný

Ceny dle dohody na telefonu: +420 734 725 063

Galerie